Main Image
Line
    HOME PAGE  |  FAQs  |  LINKS  |  CONTACT  |  SITEMAP     Greek | English
     
 
Αρχική Σελίδα: Στοιχεία για την Ελλάδα - Βιβλιοθήκη - Ιστορία - Γεωγραφία
Βιβλιοθηκη

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Αιγαίο Πέλαγος. Ιστορία και γεωπολιτική του Ελληνισμού από την Προϊστορία ως τους Αλεξανδρινούς χρόνους
Λουκάς Ιωάννης
Παπαζήσης
1993

Το Αιγαίο στη διαμόρφωση του Μεσογειακού Πολιτισμού.
Κώστας Δούκας
Κέντρο Μελέτης Μεσογ. Θεμάτων
1988

Η Αρχαία Ελλάς πνευματική πατρίς της ανθρωπότητας.
Μπουλαλάς Κλεάνθης
1961

Τηλεπικοινωνίες των Αρχαίων Ελλήνων.
Λάζος Χρήστος
Αίολος
1997

The Archaic Period.
Christopoulos George
Ekdotikι Hellados Sa
1975

Ο Μείζων Ελληνισμός.
Γρηγορογιάννης Α
ΑΣΕ
1978

Αρχαία Μακεδονία. Ανακοινώσεις κατά το πρώτον Διεθνές Συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη 26-28 Αυγούστου
Λαούρδας Βασίλειος, Μακαρόνας Χ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1970

Η Πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας. Εβραϊκές Πηγές και μαρτυρίες για την Μακεδονία
Μάρτης Νικόλαος
Ευρωεκδοτική
1993

Περί της φυλετικής καταγωγής των Αρχαίων Μακεδόνων.
Κεραμόπουλος Α
1945

Ο Ελληνισμός της Αρχαίας Μακεδονίας.
Δασκαλάκης Α.
1960

Η Γλώσσα και η Ελληνικότητα των Αρχαίων Μακεδόνων.
Ανδριώτης Νικόλαος
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1952

Περί του ελληνισμού Των Αρχαίων Μακεδόνων.
Χατζιδάκις Γεώργιος
1896

The Hellenism of Ancient Macedonians.
Dascalakis Ap.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1965

Θράκη Θράκες και Θρακικός Πολιτισμός.
Δεληγιάννης Κωνσταντίνος
1977

Περί την Ιστορίαν της Θράκης. Ο Ελληνισμός των συγχρόνων Θρακών. Αι πόλεις Ξάνθη και Κομοτινή.
Κυριακίδης Στίλπων
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1960

Ιστορία του Θρακικού Ελληνισμού.
Σοιλεντάκης Νικόλαος
Παπαζήσης
2004

Πελοποννησιακός Πόλεμος. Ξενοφώντος Ελληνικά 411-404πχ
Λιανόπουλος Αλέξανδρος
ΓΕΣ
1980

Θουκυδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Βλάχος Άγγελος
Εστία
1999

Φίλιππος βασιλεύς Μακεδόνων.
Ανδρόνικος Μ.
Εκδοτική Αθηνών ΑΕ
1980

Μέγας Αλέξανδρος 2300 χρόνια από τον θάνατό του.
Κανατσούλης Δημ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1980

Αι μεταξύ Αλεξάνδρου Γ' και Δαρείου Γ' διπλωματικαί επαφαί. Ο διακρατικός διάλογος κατά την αρχαιότητα
Μικρογιαννάκης Εμμ.
1969

Ο ελληνισμός της Θράκης στους ρωμαϊκούς χρόνους 146πΧ-330μΧ.
Καψής Αντώνιος
1963

Πλούταρχος βίοι παράλληλοι. Αγησίλαος Πομπήιος
ΓΕΣ
1967

Βυζαντινός πολιτισμός.
Ρανσιμαν Στηβεν
Γαλαξίας
1983

Το Βυζάντιο και οι Σελτζούκοι Τούρκοι τον ενδέκατο αιώνα.
Σαββίδης Αλέξης
Βιβλιόφιλοι
1980

Το Οικουμενικό Βυζαντινό κράτος και η εμφάνιση του Ισλάμ 518-717 μΧ.
Εστία
1985

Ιστορία των σταυροφοριών. Το Βασίλειον της Ιερουσαλήμ και η φραγκική Ανατολή 1100-1187
Ρανσιμαν Στηβεν
ΓΕΣ
1978

Νεοελληνική Ιστορία 1204-1940. Σύγχρονα εθνολογικά όρια του ελληνισμού στα Βαλκάνια
Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος
Κυριακιδης
2000

Φεουδαρχική Ήπειρος και δεσποτάτο της Ελλάδος. Συμβολή στο νέο ελληνισμό
Ζιάγκου Ν.
1974

Οι Φράγκοι στο Αιγαίο 1204-1500.
Lock Peter
Ενάλιος
1998

Δομίνικος Θεοτοκόπουλος. Ο βίος και τα έργα του
Μέρτζιος Κωνσταντίνος
Ηπειρωτική Εταιρεία
1966

Η Θράκη και ο Έβρος. Πρωτοπόροι εις τους αγώνας της φυλής μας 1361-1920
Ευθυμιάδης Α., Παπαράλλης Δ.
ΝΕΛΕ
1971

Μνημεία Μακεδονικής ιστορίας.
Μέρτζιος Κωνσταντίνος
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1947

Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας. Γ’ αρχείον μονής Βλαττάδων 1446-1839
Βασδραβέλλης Ιωάννης
1955

Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας. Αρχείον Βέροιας Ναούσης 1598-1886
Βασδραβέλλης Ιωάννης
1954

Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας. Αρχείο Θεσσαλονίκης 1695-1912
Βασδραβέλλης Ιωάννης
1952

Ο Αδαμάντιος Κοραής και η ελευθερία των Ελλήνων.
Δασκαλάκης Α.
1965

Πατριαρχική μεγάλη του Γένους σχολή.
Γριτσόπουλος Τάσος
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία
1971

Ρήγα Βελεστινλή. Επαναστατικά σχέδια και μαρτυρικόν τέλος
Δασκαλάκης Α.
Βαγιονάκης
1979

Το πολίτευμα του Ρήγα Βελεστινλή. Πρώτον σύνταγμα Ελληνικής Δημοκρατίας και ελευθέρας διαβιώσεως των βαλκανικών λαών
Δασκαλάκης Α.
Βαγιονάκης
1976

Ο Ρήγας Βελεστινλής ως διδάσκαλος του γένους.
Βαγιονάκης
1977

Το όραμα του Ρήγα. Ο Ρήγας στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
Δήμος Αθηναίων
1998

Ο Ρήγας Φεραίος και αι διεκδικήσεις του υποδούλου ελληνισμού κατά τον 18ο Αιώνα.
Καψής Αντ.
1949

Οι δυτικομακεδόνες απόδημοι επί τουρκοκρατίας.
Βακαλόπουλος Απόστολος
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1958

Οι Σουλιώτες. Ιστορική πραγματεία
Πανταζής Κωνσταντίνος
1976

Θράκες. Εικαστικές μαρτυρίες από τη συμμετοχή τους στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821
Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Ηρόδοτος
2000

Η Ελληνική επανάσταση του 1821 και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων.
Βασδραβέλλης Ιωάννης
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1975

Αρχεία της Ελληνικής παλιγγενεσίας. Μέχρι της εγκαταστάσεως της βασιλείας
Βιβλιοθήκη της Βουλής
1971

Ο Μακρυγιάννης.
Φωτιάδης Δημήτρης
1953

Ο Φιλικός και αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Η ηρωική άμυνα στη Μολδαβία
Βασδραβέλλης Ιωάννης
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1972

Ο αγώνας του 1821 στη Μακεδονία.
Βασδραβέλλης Ιωάννης
1969

Μεσολόγγι. Το έπος της μεγάλης πολιορκίας
Φωτιάδης Δημήτρης
Πολιτικές και Λογοτεχν. Εκδ.
1955
Ο φιλελληνισμός στην Ελβετία.
Παπαδόπουλος Ευστάθιος
Δίφρος
1971

British and American philhellenes. During the war of Greek independence 1821-1833
Dakin Douglas
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1955

Η συμβολή των Ψαρών εις την επιτυχία της επαναστάσεως του 1821.
Σπανός Δημήτριος
Χάρη Πάτση

Η πολιτική των μεγάλων και η ναυμαχία του Ναβαρίνου.
Βασδραβελλης Ιωάννης
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1973

Μελέτες πολιτικής ιστορίας. Ι Καποδίστριας, Α Υψηλάντης, Α Κουμουνδούρος,
Ε Βενιζέλος
Δεσποτόπουλος Αλέξανδρος
Εκδοτική Αθηνών
1989

Ιωάννης Καποδίστριας. Ο άνθρωπος, ο αγωνιστής
Κούκκου Ελένη
1962

Ιωάννης Κωλέττης. Ο Ηπειρώτης πρωθυπουργός
Βαβαρέτος Γεώργιος
Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών
1966

Το ανατολικό ζήτημα.
Μαρξ Καρλ
Αναγνωστίδης

Το ανατολικόν ζήτημα και η Ελλάς.
Βλάχος Νικόλαος
1950

Όθωνας. Η μοναρχία.
Φωτιάδης Δημήτρης
Πολιτικές και Λογοτεχν. Εκδ.
1965

Όθωνας. Η έξωση.
Φωτιάδης Δημήτρης
Πολιτικές και Λογοτεχν. Εκδ.
1965
Η μεγάλη κρητική επανάσταση 1866-1869.
Πρεβελάκης Ελευθέριος
Ακαδημία Αθηνών
1966

Μακεδονικός αγών και μακεδόνες αρχηγοί.
Μόδης Γ.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1950

Παύλος Μέλας εκ των πρωταγωνιστών του μακεδονικού αγώνος.
Στυλιανίδης Στυλιανός
1959

Ο Μακεδονικός αγώνας μέσα από τις φωτογραφίες του 1904-1908. The Greek struggle for Macedonia through the photographers’ lens
Γούναρης Βασίλης
Έφεσος

Ιστορικά Βεύης νομού Φλωρίνης κατά τον Μακεδονικόν Αγώνα.
Τριανταφυλλίδης Στέργιος
1953

Γουδί. Το κίνημα του 1909.
Βουρνάς Τάσος
Φυτράκης

Ο στρατός στην πολιτική ζωή της Ελλάδος. Το πραξικόπημα του 1909 και οι επιπτώσεις του μέχρι σήμερα
Παπακοσμάς Βίκτωρ
Εστία
1981

Αι γνώμαι του Ελευθερίου Βενιζέλου περί μεταρρυθμίσεως του πολιτεύματος.
Πολυχρονιάδης Κ.
Παπαζήσης
1943

Ο εθνικός διχασμός. Βενιζέλος και Κωνσταντίνος.
Κοτζιάς Αλέξανδρος
Φυτράκης

Επίλογος στο Γουδί. Η δίκη των εξ.
Κοτζιάς Αλέξανδρος
1974

Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και ο ελληνισμός.
Νάλτσας Χριστόφορος
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1953

Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Ελλάδα 1936-1974.
Fisher W, Rondholz E, Φαράντος Γ
Μπουκουμάνης
1974

Η Συμβολή Της Ελλάδος στην έκβαση των δυο Παγκοσμίων Πολέμων.
Δεσποτόπουλος Αλέξανδρος
Εκδοτική Αθηνών
1992

Πληροφορίαι περί Μακεδονίας εκ των Αμερικανικών Αρχείων. Αναφοραί Πρόξενων
Σερεμέτης Δημήτριος
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
1974

Ελληνική Εποποιία 1940-1941.
Τερζάκης Άγγελος
1964

Αι Ηπειρώτισσαι εις τους Εθνικούς αγώνας.
Στεργιόπουλος Κ
Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών
1970

Η Εποποιία 1940-41.
Ελλην. Οργαν. Δημ. Σχέσεων
1965

Ιστορία-1940-1941
Les Sacrifices De La Grece Pen dant La Guerre 1940-1945.
1946

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Το τέλος μιας Εποποιίας. Απρίλιος 1941
ΓΕΣ
1959

Η Μάχη της Κρήτης.
Ψηλορείτης Αλέκος
Πολιτ. Λογοτεχνικές Εκδόσεις
1965

Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον. Η Μάχη της Κρήτης
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού
1967

Οι διωγμοί των Εβραίων εν Ελλάδι 1941-1944. Επί τη βάσει των Μυστικών Αρχείων των Ες-Ες
Ενεπεκίδης Πολυχρόνης
Παπαζήσης
1969

Μετά Τον Εμφύλιο. Η Άνοδος του Παπάγου στην Εξουσία
Γρηγοριάδης Σόλων
Φυτράκης

Η Ελληνική Υπόθεση στο Συμβούλιο Ευρώπης 1967-1969. Θεωρία και πρακτική πολιτικής πιέσεως από Διεθνείς Οργανισμούς
Κώνστας Δημήτρης
Παπαζήσης
1976

Ο Μακεδονικός Ελληνισμός. Αγώνες και θυσίες αιώνων
Βυσσούλης Παντελής
1980

Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις
Ιωάννης Στεφανίδης, Βλάσης Βλασίδης, Ευάγγελος Κωφός
Πατάκης
2008

Ο Ελληνισμός του Εξωτερικού.
Υπουργείο Εξωτερικών
1987

Ο Ελληνισμός της Ρωσίας.
Παυλίδης Ελευθέριος
1953

Οι Έλληνες της Αιγύπτου. Η άλλη πλευρά της Μεσογείου
Δήμος Αθηναίων
2000

Άτλας της Ελληνικής Διασποράς.
Αλέξανδρος
2001

Στρατιωτική Και Ναυτικη Ι
Έκθεσις της Πολεμικής ιστορίας των Ελλήνων.
Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων
1970

Η Ιστορία των Ελλήνων. Ο Αρχαίος κόσμος
Καραγάτσης Μ.
Αετός
1952

Ο Ελληνισμός και ο ιστορικός του ρόλος.
Ρανοβιτς Αβραάμ
Ο Σύγχρονος
1954

Επίτομος Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (2 Τόμοι).
Παπαρρηγόπουλος Κ.
Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος
1952

Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1826-1974 (7 Τόμοι).
Ρούσσος Γεώργιος
Μορφωτική Εστία
1983

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ (16 ΤΟΜΟΙ)
Εκδοτική Αθηνών
1970

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Βακαλόπουλος Απόστολος (6 ΤΟΜΟΙ)
1974

  TERMS OF USE | PRIVACY POLICY